Lidmaatschap

Lidmaatschap.

Door aanmelding als lid verplicht men zich tot het betalen van de contributie door middel van automatische incasso. Als lid van PSV Zwemsporten bent u ook lid van de KNZB.

Bij het aangaan van het lidmaatschap wordt eenmalig € 12,50,- inschrijfgeld in rekening gebracht.

 

U krijgt een lidmaatschapskaart welke bij ieder bezoek aan het betreffende bad getoond dient te worden, deze kaart is strikt persoonlijk.Deze kaart geeft recht op toegang tot de algemene leden vergadering en dient getoond te worden voor het kunnen uitoefenen van het stemrecht.

Men dient zich te houden aan de reglementen van: De Tongelreep, het Ir. Ottenbad en die van P.S.V. Zwemmen en waterpolo.

In sommige gevallen kunnen kinderen in aanmerking komen voor (gedeeltelijke)vergoeding van de zwemles door Stichting Leergeld

Inlichtingen over contributie betalingen:

Ledenadministratie PSV
Postbus 161
5600AD EINDHOVEN
leden@psvzwemsporten.nl
Rekeningnummer contributie:IBAN: NL51 RABO 0133 2233 02  t.n.v. PSV zwemmen te Eindhoven bij voorkeur o.v.v. naam en lidnummer.

Beëindiging lidmaatschap.

 

Terug