PSV C.R.E.Z. Rotating Header Image

Lidmaatschap

Lidmaatschap.                                                                           tshirt-links

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 maand.

Door aanmelding als lid verplicht men zich tot het betalen van de contributie door middel van automatische incasso. Als lid van PSV C.R.E.Z. bent u ook lid van de KNZB.

Bij het aangaan van het lidmaatschap wordt eenmalig € 12,50,- inschrijfgeld in rekening gebracht.  Het inschrijfgeld hoeft pas te worden betaald bij oproepen van u of uw kind. Pinnen is niet mogelijk.

De contributie voor recreatie- en trimzwemmen bedraagt per jaar € 192,00,- Te betalen in 12 maandelijkse termijnen van € 16,00 bij voorkeur via automatische incasso.

De contributie voor zwemles bedraagt per jaar € 216,00,- Te betalen in 12 maandelijkse termijnen van € 18,00 bij voorkeur via automatische incasso.

Hierbij is een beperkte ongevallenverzekering inbegrepen.

Diplomakosten: Voor diploma A-B-C en Zwemvaardigheid  1, 2, 3:  € 12,- per diploma.

U krijgt een lidmaatschapskaart welke bij ieder bezoek aan het betreffende bad getoond dient te worden, deze kaart is strikt persoonlijk.Deze kaart geeft recht op toegang tot de algemene leden vergadering en dient getoond te worden voor het kunnen uitoefenen van het stemrecht.

Men dient zich te houden aan de reglementen van: De Tongelreep, het Ir. Ottenbad en die van P.S.V. Zwemmen en waterpolo.

In sommige gevallen kunnen kinderen in aanmerking komen voor (gedeeltelijke)vergoeding van de zwemles door Stichting Leergeld

Inlichtingen over contributie:

Ledenadministratie PSV
Postbus 161
5600AD EINDHOVEN
ledenadministratie@psvcrez.nl
Rekeningnummer contributie:IBAN: NL51 RABO 0133 2233 02  t.n.v. PSV zwemmen te Eindhoven bij voorkeur o.v.v. naam en lidnummer.

Beëindiging lidmaatschap.

Beëindiging van het lidmaatschap kan per maand aan de Psv balie van het betreffende bad, schriftelijk via postbus 161, 5600 AD Eindhoven, via de mail: ledenpsvzwemmen@xs4all.nl

of door het invullen van het dit formulier. De opzegtermijn is een kalendermaand.

Terug